FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.09.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
15.04.2022
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
24.04.2022
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
25.03.2022 tarihli Olağan Genel Kurul'unda alınan 11 no'lu kararın yürütülmesinin geri bırakılması ve iptali
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Ticaret A.Ş.
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2022/78 E.
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
-
oda_Decision|
Alınan Karar
Davanın Kabulü
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
-
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
-
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Kaptan Demir Çelik Endüstrisi ve Tic. A.Ş tarafından,   Şirketimizin 25.03.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında alınan 11 numaralı kararın yürütülmesinin geri bırakılması ve iptali talepli olarak, Karabük 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 2022/78 E. sayılı dosyası tahtında ikame edilen davanın 21.09.2022 günlü duruşmasında, davanın kabulüne karar verilmiştir. Gerekçeli karar şirketimize tebliğ edildikten sonra istinaf başvurunda bulunulacaktır.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.Kredi Hesaplama