FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma aracı ihracı için SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
19.09.2022
İhraç Tavanı Tutarı
2.500.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi
21.09.2022
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 19.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında, Şirket Yönetim Kurulunun yurtiçinde 2.500.000.000.- TL (İkimilyarbeşyüzmilyonTürkLirası) tutarına kadar, Türk Lirası cinsinden, borçlanma aracı ihraç edilmesi hususunda karar aldığı ve bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin/belgelerinin onaylanması talebiyle başvuru yapılması için Şirket yönetiminin yetkilendirildiği bildirilmişti. Bu hususta Sermaye Piyasası Kurulu'na 21.09.2022 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Kredi Hesaplama