FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
Türkçe

oda_ProspectusChangeAbstract|
İzahname (Değişiklik)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Fon izahnamesinin; başlangıç ve kısaltmalar bölümü , (1.1.), (2.3.), (2.4.), (2.6.), (3.1.), (3.3.), (6.4.), (7.1.), ve (8.2.) no'lu maddelerinde yapılan değişiklikler hakkında duyuru metni

Kredi Hesaplama