FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
EKOFA, EMVAR, EXIMB, ISATR, PHLLP
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
EKO FAKTORİNG A.Ş.
EKOFA
TRFEKOF92228
FİNANSMAN BONOSU
22/09/2022
İtfa
EMLAK VARLIK KİRALAMA A.Ş.
EMVAR
TRDEMVK32311
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
22/09/2022
Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.
EXIMB
TRSEXIM92818
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI
22/09/2022
Kupon\Getiri Ödeme
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
ISATR
TRSTISB92918
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARACI
22/09/2022
Kupon\Getiri Ödeme
PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
PHLLP
TRFPHCM92239
FİNANSMAN BONOSU
22/09/2022
İtfa
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.

Kredi Hesaplama