FİNANS

Özet Bilgi
Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Karar Tarihi
26.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
22.09.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?
Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli
Ödenmeyecek
Para Birimi
TRY
Pay Biçiminde Ödeme
Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Ödeme
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
MERKO, TRAMERKO91A5
0,0000000
0
0
0,0000000
0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL)
Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
MERKO, TRAMERKO91A5
0
0
Ek Açıklamalar

Şirketimizin 22.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısı ile;

TMS'ye göre hazırlanan konsolide finansal tablolar ve bağımsız denetim raporuna göre oluşan 1.904.871 .- TL net dönem karının ve Vergi Usul Kanunu hükümlerince hazırlanan gelir tablosuna göre ise 1.785.934,19 .-TL net dönem karının geçmiş yıllar zararı olması nedeniyle dağıtılmayarak geçmiş yıl zararlarından mahsup edilmesine ilişkin yönetim kurulu tarafından yapılan teklif genel kurulca onaylanmıştır


Kamuoyuna duyurulurr


Eklenen Dökümanlar
EK: 1
Kar Dağıtım Tablosu.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.07.2021/30.06.2022 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye
72.556.591
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)
3.158.322
*
SPK'ya Göre
Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı
1.904.871
1.785.934,19
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı
1.904.871
1.785.934,19
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
58.307.830
16.227.492,1
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kredi Hesaplama