FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MemorandumOfInformationAbstract|
Pay Satış Bilgi Formu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirket ortaklarımız; Şirket'imiz sermayesinde sahibi oldukları B grubu paylarından 17.05.2022 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen kısmının borsada işlem gören niteliğe dönüştürülmesine yönelik hazırlanan pay satış bilgi formlarının onaylanması talebiyle Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunmuşlardı.
 
Adı geçen tüm pay sahipleri 23.09.2022 tarihi itibariyle taleplerini geri çektiklerini Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na yazılı olarak bildirmişlerdir. 
 
 
Kamuoyunun bilgisine sunarız

Kredi Hesaplama