FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Marka Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Antalya Arsalar Revize Değerleme Raporu
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
20.09.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz portföyünde yer alan Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Ermenek Mahallesi, 27943 ada 57; 58 ve 17 parsellerde kayıtlı arsaların 22.09.2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılan değerleme raporunda yer alan KDV oranı sehven hatalı yazılmış olduğundan, söz konusu oran düzeltilerek rapor tekrar yayınlanmıştır. Gayrimenkulün nihai değerinde ve raporun diğer detaylarında bir değişiklik olmamıştır.

Kredi Hesaplama