FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ PR-10 GEREĞİ ETİKETLEME MALZEME ALIMI İŞİ
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü – ELAZIĞ
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
-
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
8.990.776, -TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, Türkiye Elektrik İletişim A.Ş. Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü – ELAZIĞ tarafından 27/09/2022 tarihinde gerçekleştirilen ‘'TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ PR-10 GEREĞİ ETİKETLEME MALZEME ALIMI İŞİ'' konulu ihaleye girmiş ve en avantajlı fiyat vererek ihalede 1. olmuştur. İhale baz bedeli 8.990.776, -TL'dir. (Sekizmilyondokuzyüzdoksanbinyediyüzyetmişaltı, Türk Lirası)


İhale ile ilgili gelişmeler, kamuoyu ve yatırımcılarımıza bildirilecektir.


Saygılarımızla,

  

 

Kredi Hesaplama