FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma Araçları, Yatırım Fonları ve Varant İtfa/Kupon/Getiri/ Nakdi Uzlaşı Ödeme İşlemleri
İlgili Şirketler
AKMEN, CRDFA, EKTVK, ISFIN, TCRYT, TMKS, ZKBVK
Merkezi Kaydi Sistemde ihraççı şirket bildirimleri doğrultusunda gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır.
İHRAÇÇI ÜYE Ünvan
İHRAÇÇI ÜYE Borsa Kodu
ISIN Kod
Kıymet Türü
Nakit Ödeme Tarihi
İşlem Türü
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
AKMEN
TRFAKYM92213
FİNANSMAN BONOSU
27/09/2022
İtfa
CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.
CRDFA
TRFTPFC92212
FİNANSMAN BONOSU
27/09/2022
İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
EKTVK
TRDEVKS92221
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
27/09/2022
İtfa
EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
EKTVK
TRDEVKS92221
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
27/09/2022
Kupon\Getiri Ödeme
İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.
ISFIN
TRFISFN92232
FİNANSMAN BONOSU
27/09/2022
İtfa
TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
TCRYT
TRFTCMD92230
FİNANSMAN BONOSU
27/09/2022
İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.
TMKS
TRPTMKS92214
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET
27/09/2022
İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.
TMKS
TRPTMKS92222
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET
27/09/2022
İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.
TMKS
TRPTMKS92230
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET
27/09/2022
İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.
TMKS
TRPTMKV92218
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET
27/09/2022
İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.
TMKS
TRPTMKV92226
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET
27/09/2022
İtfa
BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.
TMKS
TRPTMKV92234
VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMET
27/09/2022
İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
ZKBVK
TRDZKVK92223
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
27/09/2022
İtfa
ZİRAAT KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.
ZKBVK
TRDZKVK92223
YÖNETİM SÖZLEŞMESİNE DAYALI KİRA SERTİFİKASI
27/09/2022
Kupon\Getiri Ödeme
Bilgi notu:İhraççı üyeler tarafından MKS'ye iletilen ödeme tarihi ve kupon/getiri oranı bilgileri doğrultusunda hesaplanan ödeme tutarları yatırım kuruluşlarının İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdindeki hesaplarına aktarılmıştır.

Kredi Hesaplama