FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Tek pay sahibi olduğumuz %100 bağlı ortaklığımız Söke Değirmencilik San. ve Tic. AŞ'nin  27.09.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, 438.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesinin 87.633.475 TL'den tamamı nakden olmak üzere 309.000.000,00 TL'ye artırılmasına şirketimizce olumlu oy kullanılmış olup %100 oranında iştirak edilmesine karar verilmiştir.

Söz konusu 221.366.525,00 TL sermaye taahhüt tutarının 29.09.2022 tarihinde defaten ve nakden ödenmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama