FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInHeadOfficeAdressAbstract|
Şirket Merkezi Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PreviousCompanyHeadOffice|
Eski Şirket Merkezi
Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İSTANBUL
oda_NewCompanyHeadOffice|
Yeni Şirket Merkezi
Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Bengün Plaza Blok N107 İç Kapı N9 Şişli/İSTANBUL
oda_DateOfChange|
Değişiklik Tarihi
28/09/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz Yönetim Kurulu 28/09/2022 tarihinde toplanmış ve şirket merkezimizin taşınması konusu görüşülmüştür. 

Şirketimiz merkez adresi Zümrütevler Mahallesi Hanımeli Caddesi N2 İç Kapı N1 Maltepe/İSTANBUL adresinden, Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Bengün Plaza Blok N107 İç Kapı N9 Şişli/İSTANBUL adresine taşınmasına, adres değişikliğinin Ticaret Sicili'nde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil  Gazetesi'nde ilanına, gerekli bildirimlerin yapılması ve taşınma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi konusunda Genel Müdürlüğün yetkili kılınmasına toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. 

Adres: Gülbahar Mahallesi Büyükdere Caddesi Bengün Plaza Blok N107 İç Kapı N9 Şişli/İSTANBUL

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama