FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_WinningATenderAbstract|
İhale Süreci / Sonucu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_SubjectOfTender|
İhale Konusu
Güneş Enerjisi Santralinin tam teşekküllü malzemesi ve montajı işi ihalesi
oda_PartyOpenedTender|
İhaleyi Açan Taraf
-
oda_BoardDecisionOnBidForTender|
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
oda_OtherPartiesIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
oda_ShareOfTheCompanyIfParticipatedInTheTenderAsAGroup|
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
oda_DateOfTenderBid|
İhaleye Teklif Verme Tarihi
-
oda_EndingUpDateOfTheTender|
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
29/09/2022
oda_TenderResult|
İhale Sonucu
Sözleşmeye davet gelmiştir.
oda_TenderValue|
İhale Bedeli
32.280.000,00 TL
oda_ShareOfCompanyInTenderValue|
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
oda_RatioOfTenderValueCorporateShareAmountToGrossSalesRevenueOnPubliclyDisclosedTheLatestFinancialStatementOfCompany|
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından Kuzey Doğu Anadolu bölgesinde yerleşik bir Kamu Kurumuna ait Güneş Enerjisi Santralinin tam teşekküllü malzemesi ve montajı işi ihalesine katılım sağlanmıştır.

  

İhale Komisyon Kararı'na göre ihaleye ekonomik açıdan en uygun fiyat teklifini 32.280.000,00 TL bedel ile Şirketimiz vermiştir.

  

İhaleyi düzenleyen kurum tarafından 29.09.2022 (bugün) tarihi itibariyle söz konusu işe ait sözleşmeye davet yazısı tarafımıza ulaşmıştır.

  

Sürece ilişkin önemli gelişmeler yatırımcılarımızla paylaşılacaktır.

  

 

  

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.

Kredi Hesaplama