FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.09.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Tek pay sahibi olduğumuz %100 bağlı ortaklığımız Söke Değirmencilik San. ve Tic. AŞ'nin  27.09.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında, 438.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı dahilinde çıkarılmış sermayesinin 87.633.475 TL'den tamamı nakden olmak üzere 309.000.000,00 TL'ye artırılmasına şirketimizce olumlu oy kullanıldığı ve  %100 oranında iştirak edileceği bu nedenle de bu defa artırılan 221.366.525,00 TL'lik sermaye taahhüt tutarının 29.09.2022 tarihinde defâten ve nakden ödeneceği açıklanmıştı.

Bugün söz konusu sermaye taahhüt tutarı ödenerek Söke Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescil başvurusu yapılmıştır. Tescil başvurumuz olumlu sonuçlanmış olup Söke Değirmencilik Sanayi ve Ticaret AŞ'nin çıkarılmış sermayesi 309.000.000,00 TL olarak tescil edilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama