FİNANS

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
A1 CAPİTAL YATRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş
Aracı Kurum
100000000
44000000
TRY
44
İŞTİRAK
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK A.Ş
Finansal Danışmanlık
62000000
55800000
TRY
90
BAĞLI ORTAKLIK
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNA SANAYİ TİCARET A.Ş.
İnsan ve hayvan sağılığında kullanılan her türlü aşı, serum, antijen, mikrobiyolojik test kitleri ve genetik ürünler gibi biyolojik ürünler ile kimyasal maddelerin imalat, ihracat ve ticareti
100000000
12.189.585,71
TRY
12,19
İŞTİRAK
YAPI RADAR BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.
Bilgisayar Programlama Faaliyetleri
1000000
60000
TRY
6
İŞTİRAK
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Girişim sermayesi yatırım ortaklığı faaliyetleri
196000000
29750000
TRY
15,18
İŞTİRAK
A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Yatırım fonlarının kurulması ve yönetimi
7500000
3748500
TRY
49,98
BAĞLI ORTAKLIK

Kredi Hesaplama