FİNANS

Özet Bilgi
Finansman Bonosu İhracının Tamamlanması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Satışın Tamamlanması
Düzeltme Nedeni
Herhangi bir düzeltme yapılmamıştır. Zorunlu alanlara yeni girişler yapılmıştır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
01.08.2022
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
TRY
Tutar
7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi
01.09.2022
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke
Türkiye
Türü
Finansman Bonosu
Vadesi
28.03.2023
Vade (Gün Sayısı)
179
Faiz Oranı Türü
Sabit
Faiz Oranı - Dönemsel (%)
12,2603
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%)
25
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%)
26,59
Satış Şekli
Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu
TRFARCL32329
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu
AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü
TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi
29.09.2022
Satışın Tamamlanma Tarihi
29.09.2022
Borsada İşlem Görme Durumu
Evet
Vade Başlangıç Tarihi
30.09.2022
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar
2.000.000.000
İhraç Fiyatı
1
Kupon Sayısı
1
Döviz Cinsi
TRY
Kupon Ödeme Sıklığı
Tek Kupon
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No
Ödeme Tarihi
Kayıt Tarihi *
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi
Faiz Oranı (%)
Ödeme Tutarı
Döviz Kuru
Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1
28.03.2023
27.03.2023
28.03.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
28.03.2023
27.03.2023
28.03.2023
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu
03.05.2022
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 01.09.2022 tarih ve 47/1310 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 179 gün vadeli, sabit faizli kupon ödemeli, 28.03.2023 itfa tarihli, TRFARCL32329 ISIN kodlu finansman bonosu için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 2.000.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 29.09.2022 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin virmanı 30.09.2022 tarihinde gerçekleşmiştir. İşleme Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir.

Kredi Hesaplama