FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
0
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 30.09.2022 tarih ve  2022/11 sayılı toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliğ'i hükümleri doğrultusunda;

     • Denetim Komitesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nur Yapça'nın başkan ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bugay'ın üye olarak görevlendirilmesine, 

     • Riskin Erken Saptanması Komitesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ali Bugay'in başkan, Yönetim Kurulu Üyesi Isabelle Micheline Valerie Pigeon'un ve Muhasebe Müdürü Elif Yıldırım Öntaş'ın üye olarak görevlendirilmesine, 

     • Kurumsal Yönetim Komitesinde; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nur Yapça'nın başkan, Ahmet Ali Bugay'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi görevini yürüten Tunç Özdemir'in üye olarak görevlendirilmesine, karar verilmiştir.


Kredi Hesaplama