FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimize 30.09.2022 tarihinde tebliğ edilen,  Şirketimiz azınlık pay sahiplerinden Sn. Musa TURAN'ın noter kanalıyla gönderdiği ihtarnamesi ile; genel kurulun toplantıya çağrılması ve bu toplantıda görüşülmesini talep ettiği gündem maddelerine ilişkin istemi, Türk Ticaret Kanunu'nun 411'inci maddesi, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 29'ncu maddesi 5'nci fıkrası ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin, 1.3.1. hükmünün (ç) bendi hükümleri çerçevesinde değerlendirilmek suretiyle, mevzuatın öngördüğü süre içerisinde cevaplandırılacaktır.

Kamuoyuna duyurulur.

      

 

         


Kredi Hesaplama