FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.05.2021
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin kullandığı ana üretim, dağıtım ve pazarlama markası olan EZ Emiliano Zapata ve şekil ibareli  markanın tescil talebimiz; Ermenegildo Zegna markası ile yazı karakteri olarak iltibas yarattığı gerekçesi ile CONSİTEX S.A. tarafından yapılan itiraz üzerine TPE tarafından ret edilmiş, bu ret kararına karşı yaptığımız itirazın da TPE Yeniden Değerlendirme ve İnceleme Kurulu (YİDK) tarafından reddedilmesi üzerine, tescil başvurusuna konu işaret ile redde mesnet alınan markaların görsel, sescil, biçimsel ve anlamsal olarak ortalama tüketicileri iltibasa düşürebilecek derecede benzer olmadığı gerekçesi ile YİDK kararlarının iptali için TPE ve CONSİTEX S.A. aleyhine tescilin reddi işlemlerinin iptali için dava açılmıştır.

Davayı gören Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 19.02.2020 tarih, 2019/337 Esas ve 2020/49 Karar sayılı kararı davamızın kabulüne karar vermiştir. 

Davalının yaptığı temyiz ve karar düzeltme talepleri reddedilmiş ve mahkeme kararı lehimize kesinleşmiştir. 

Markamıza itiraz eden CONSİTEX S.A. tarafından İstanbul 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2014/270 E. Sayılı dosyasında aleyhimize açtığı davada mahkeme tedbiren EZ Emiliano Zapata şekil ve ibaresinin kullanılmasının durdurulmasına yönelik tedbir kararı vermiş ve bu karar uygulanarak iş bu markanın kullanılması durdurulmuştu. Bunun üzerine şirketimiz ana ürünlerin üretim, dağıtım ve pazarlamasını farklı yazı karakteri ile tasarlanmış olan EZ Emiliano Zapata tescilli markası devam etmiştir.

Ankara 2. Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi 19.02.2020 tarih, 2019/337 Esas ve 2020/49 Karar sayılı kararının lehimize kesinleşmesinde dolayı tarafımızca İstanbul 2.  Fikri ve Sınaî Haklar Hukuk Mahkemesi'nin 2014/270 E. Sayılı dosyasında aleyhimize verilen tedbir kararının kaldırılması için 06/09/2022 günü müracaat edilmiştir.

Mahkeme tarafımıza bugün tebliğ edilen 03/10/2022 tarihli kararı ile "28/02/2018 tarihinde verilen İHTİYATİ TEDBİRİN KALDIRILMASINA" karar vermiştir.

Gelinen aşamada yargılama süreci lehimize sona ermiş ve dava konusu markamızın tescili ile kullanılması önünde hukuki bir engel kalmamıştır. Öte yandan, söz konusu dosya ile ilgili tazminat talebi davamız devam etmektedir.

Kamuoyunun ve yatırımcıların bilgisine sunarız. Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama