FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Atak Gayrimenkul Değerleme A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Demre Otel Projesi, Büyükkum Mahallesi,Çamlık Caddesi Demre/Antalya
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
27.09.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Antalya İli Demre İlçesi Zümrütkaya Mahallesi'nde yer alan daimi ve müstakil üst hakkına ilişkin gayrimenkul değerleme raporu ekte yer almaktadır.Kredi Hesaplama