FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
29.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasıyla Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin Ankara ve Aydın üretim
tesislerinin çatılarına GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulması amacıyla sözleşme imzalandığı duyurulmuştu.

11.08.2022 tarihli Lisanssız Üretim Elektrik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasıyla projeden planlanan faydanın elde edilemeyeceği anlaşıldığından
Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından sözleşmenin iptal edilmesine ve alternatif GES projelerinin hayata geçirilmesi için
araştırmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgilerine sunarız

Saygılarımızla,

Kredi Hesaplama