FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NewBusinessRelationAbstract|
Yeni İş İlişkisi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_NatureOfTheOtherPartyWithWhichNewBusinessRelationWillStart|
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Diğer (Other)
oda_NameSurnameOrCompanyTitleOfCustomerOrSupplier|
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Enqura Bilgi Teknolojileri A.Ş.
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInNetSalesOrCostOfGoodsSoldOnLatestDisclosedProfitOrLossAndOtherComprehensiveIncomeStatementOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
oda_IfExistsShareOfCustomerOrSupplierInTradeReceivablesOrDebtsOnLatestDisclosedStatementofFinancialPositionOfCompany|
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
oda_ExpectedStartingDateOfNewBusinessRelation|
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
oda_IfExistSignificantProvisionsOfTheContractTextBlock|
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
oda_ImpactOfNewBusinessRelationOnCompanyActivities|
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa büyük bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz ile banka ve finansal kuruluşlara dijital bankacılık, sigortacılık, ödeme sistemleri, yapay zeka platformu, kimlik doğrulama ve uzaktan müşteri edinimi gibi ürünler sunan Enqura arasında iş birliği anlaşması yapılmıştır.

Enqura ve Matriks'in iş birliği ile aracı kurumların ‘Uzaktan Müşteri Edinim ve Kimlik Doğrulama' işlemlerinde SPK mevzuat düzenlemesine hızlı ve kolay uyum sağlamaları hedeflenmiştir.

Aracı kurumlar ilk adım olarak, Enqura tarafından geliştirilmiş EnSecure Soft OTP ürünüyle, Matriks'in desktop, mobil ve web tabanlı uygulamaları üzerinden müşterilerinin çok faktörlü kimlik doğrulamasını yapabilecek olup bu sayede aracı kurum müşterileri, yasal mevzuata uygun olarak dijital kanallar fark etmeksizin milisaniyeler içinde oturum açabilecek, oturum içindeki işlemleri onaylayabilecektir. Aracı kurum merkezine kurulacak alt yapı sayesinde farklı uygulamalar arasındaki geçişleri güvenli bir şekilde gerçekleştirebilecektir.

Yapılan iş birliğinin Şirketimizin cirosuna ve karlılığına büyük bir etkisi olmayacağı öngörülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama