FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 31.12.2021 tarihli mali tablolarının 34 nolu "Ek Dipnot: Portföy Sınırlamalarına Uyum Kontrolü" başlıklı dipnotunda Şirketimizin %94 oranında pay sahibi olduğu OSWE Real Estate GMBH'tan alınan borçların hesaplamaya katılmaması nedeniyle borçlanma sınırı sehven %99,14 olarak hesaplanmıştır. Doğrusu %619,61 olup 31.03.2022 tarihli mali tablolarımızda bu şekilde yer almıştır. Anılan oranın mevzuatta belirlenen %500 sınırını aşmış olması nedeniyle Sermaye Piyasası Kurulu tarafından aykırılığın giderilmesi için Şirketimize 31.12.2023 tarihine kadar süre verilmiştir.

  

 

  

Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.

  

 

  

Saygılarımızla…

Kredi Hesaplama