FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

31.10.2022 tarih ve 2022/22 nolu Yönetim Kurulu Kararı ile;

Şirket hedef ve stratejilerimiz doğrultusunda;

Operasyonel verimliliği ve  karlılığı arttırmak, maliyet tasarrufu sağlamak  ve en önemlisi daha etkin bir yönetime sahip olmak amacıyla, aşağıda ticari unvanları bulunan bağlı ortaklıklarımızın, yine Şirketimiz'in %100 oranında bağlı ortaklığı olan BÜYÜKDERE GÜNEŞ ENERJİ ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİ ("Devir Alan") bünyesinde 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve  Kurumlar Vergisi Kanunu'nun  ilgili hükümleri uyarınca kolaylaştırılmış birleşme hükümlerine uygun olarak birleştirilmesine,

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.   

Devir Olunacak Bağlı Ortaklıklarımız;

·         Çayırbaşı Güneş Enerji Anonim Şirketi

·         Hacıosman Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi

·         Sedef Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi

·         Söke Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi

·         Tezhip Güneş Enerji Üretim Anonim Şirketi

·         Ges B Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi

·         Ges D Enerji Tarım Hayvancılık ve Danışmanlık Anonim Şirketi

Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine saygılarımızla sunarız.

Kredi Hesaplama