FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_IssueDocumentAbstract|
İhraç Belgesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.11.2022
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.10.2022 tarih ve 63/1564 sayılı kararı ile, 05.09.2022 ve 13.09.2022 tarihli açıklamalarımıza konu olan, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere toplam 3.000.000.000 Türk Lirası (Üç Milyar Türk Lirası) nominal değeri aşmayacak şekilde borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin ihraç belgesi onaylanmış olup, onaylı ihraç belgesi ve eki ile başvuru formu ekte yer almaktadır.

Kredi Hesaplama