FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

30 Eylül 2022 tarihli Mali Tablolarımızla ilgili yatırımcılarımızdan gelen sorular doğrultusunda Mali Tablolarımızın ve firmamızın finansal performansının daha iyi anlaşılabilir olması açısından aşağıdaki gibi bir açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Firmamız uhdesinde bulunan 7.777.777 adet Bilici Yatırım hisse senedini (geri alınan payı) 12.08.2022 ve 15.08.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamaları ile Borsa İstanbul'da satıldığını duyurulmuştu. Bu satıştan dolayı ortaya çıkan 81.207.195 TL hisse alış satış karlılığı Vergi Usul Kanuna göre düzenlenen mali tablolarımıza kar olarak yansıtılmıştır.

UMS / UFRS göre düzenlenen ve 1 Kasım 2022 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda duyurulan 30/09/2022 tarihli Finansal Raporlarımızda ise "İşletmenin geri satın alınan hisse senetlerine ilişkin işlemler, TMS 32 Finansal Araçlar: Sunum Standardı'nın 32 ve 33. maddeleri ile UR36. Maddesi ve 6102 Sayılı TTK hükümleri doğrultusunda, hisse senedi geri alım işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde uyulacak ilkeleri doğrultusunda İşletmenin özkaynağına dayalı finansal araçlarının (geri alınan hisselerinin) alışından, satışından, ihracından ya da iptalinden dolayı ortaya çıkan kazanç veya kayıp, herhangi bir şekilde kâr veya zarara yansıtılmaz. Alınan ya da ödenen tutarlar doğrudan özkaynak içerisinde muhasebeleştirilir." İlkesi gereğince özkaynaklar altında gösterilmiştir.

Bu doğrultuda aslında şirketimizin 30 Eylül 2022 tarihi itibariyle yaratmış olduğu net kar tutarı 81.207.195 + 147.138.378 = 228.345.573 TL dir.

Değerli yatırımcılarımıza ve kamuoyuna duyurulur.

 

              

Saygılarımızla

Kredi Hesaplama