FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kira Sertifikası İhracına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
İlgili Şirketler
GUBRF
Yetkili Organ Karar Tarihi
04.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı
2.000.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Kira Sertifikası
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizce, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") tarafından yayınlanmış olan III.61.1 Kira Sertifikaları Tebliği çerçevesinde, Gübre Fabrikaları T.A.Ş.'nin fon kullanıcısı/kaynak kuruluş olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı SPK karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, farklı tür ve vadelerde, bir veya birden fazla defada; yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satış yoluyla, 2.000.000.000-TL (İkiMilyarTürkLirası) tutara kadar satılmak üzere kira sertifikaları ihraç edilmesine ve buna ilişkin olarak SPK ve diğer ilgili makamlara başvurularak gerekli izinlerin alınmasına oybirliği ile karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama