FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ValuationReport|
Değerleme Raporu
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_InstitutionPreparedTheValuationReport|
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yeditepe Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.
oda_ContentOfTheValuationReport|
Değerleme Raporunun İçeriği
Aktay Otel İşletmeleri Değerleme Raporu
oda_DateOfReport|
Rapor Tarihi
30.09.2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|


Şirketimizin bağlı ortaklığı Aktay Otel İşletmeleri A.Ş.'ye ilişkin olarak hazırlanan "30.09.2022 itibariyle Şirket Değeri Tespit Raporu" ekte yer almaktadır.

Tasarruf sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Kredi Hesaplama