FİNANS

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad
Görevi
Görevlendirme Tarihi
Telefon
E-posta
Lisans Belgesi Türü
Lisans Belge No
BETÜL ÜSTÜN
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM YÖNETİCİSİ-KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ ÜYESİ
19.11.2021
0212 454 33 50
betul.ustun@iha.com.tr
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ İLERİ DÜZEY LİSANSI/ KURUMSAL YÖNETİM DERECELENDİRME LİSANSI
207250/701721
FERDİ MUSTAFAOĞLU
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM GÖREVLİSİ
19.11.2021
0212 454 33 50
ferdi.mustafaoglu@iha.com.tr

Kredi Hesaplama