FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Özet Bilgi
Kar Payı Avansı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08.11.2022
Kar Payı Avansı Dağıtımı İçin Yetki Verilen Genel Kurul Tarihi
30.03.2022
İlgili Ara Dönem
01.01.2022 / 30.09.2022
Para Birimi
TRY
Pay Grup Bilgileri
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Brüt (%)
Stopaj Oranı(%)
1 TL Nominal Değerli Hisseye Ödenecek Avans Kar Payı - Net (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Avans Kar Payı - Net (%)
DOHOL, TRADOHOL91Q8
0,1111986
11,11986
10
0,1000787
10,00787

KAR PAYI AVANSI DAĞITIM TABLOSU
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. 01.01.2022 / 30.09.2022 Dönemi Kar Payı Avansı Dağıtım Tablosu (TL)
1.Dönem Kârı
5.034.405.000
2.Vergiler ( - )
200.971.000
3.Net Dönem Kârı
4.133.267.000
4.Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
0
5.Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
38.875.660,48
6.NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI
4.094.391.339,52
7.Esas Sözleşmeye Göre Ayrılması Gereken Yedek Akçe (-)
0
8.İmtiyazlı Pay Sahipleri İçin Ayrılan Tutar (-)
0
9.KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMINA ESAS TEŞKİL EDEN TUTAR
4.094.391.339,52
10.Dağıtılacak Kâr Payı Avansı Tutarı
291.000.000
11. Daha Önceki Ara Dönemlerde Dağıtılan Kâr Payı Avansı Tutarı (-)
0
12.Genel Kanuni Yedek Akçe
345.949.430,89
13.AVANS DAĞITIMINDAN SONRA KALAN NET ARA DÖNEM KARI
3.803.391.339,52
Ek Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 08.11.2022 tarihli toplantısında, diğer hususların yanı sıra, özetle;

6362 sayılı ‘Sermaye Piyasası Kanunu'nun 20 nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-19.1 sayılı ‘Kar Payı Tebliği'nin Üçüncü Bölümü ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun ‘Kar Payı Rehberi'nin ilgili hükümleri kapsamında; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 22 nci maddesinin son fıkrası, Şirketimiz ‘Kar Dağıtım Politikası'nın 11 inci maddesi ile Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde icra edilen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 12 nci gündem maddesi ile Şirketimiz pay sahipleri tarafından Yönetim Kurulumuza verilen yetkiye istinaden;

01.01.2022 – 30.09.2022 ara dönem finansal tablolara göre oluşan net dönem karından ayrılması gereken yedek akçeler düşüldükten sonra kalan tutardan; Şirketimiz ‘çıkarılmış sermayesi'nin brüt % 11,12'si, net % 10,01'i oranında olmak üzere, toplam 291.000.000,00 Türk Lirası ("brüt"), 261.900.000,00 Türk Lirası ("net") tutarında nakit ‘Kar Payı Avansı' dağıtımı yapılmasına ve ‘Kar Payı Avansı' dağıtımına en geç 30.12.2022 tarihinde başlanmasına

karar verilmiştir.

Not: Net dönem karı hesaplamasında "kontrol gücü olmayan paylar" indirim kalemi olarak dikkate alınmıştır.

Kamuoyuna ve pay sahiplerimize saygılarımızla sunulur.

Kredi Hesaplama