FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_AmendmentOfFinancialStatementsAndOrNotesToFinancialStatementsAbstract|
Finansal Tablo ve/veya Dipnot Değişikliği
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_AccountingPeriodOfAmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotların Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
oda_AmendedFinancialStatementOrFootnotes|
Değişikliğin Yapıldığı Finansal Tablo veya Dipnotlar
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
oda_ReasonOfAmendment|
Değişikliğin Nedeni
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem) tablo sınıflandırması
oda_EffectOfAmendmentOnNetProfitOrLoss|
Değişikliğin Net Dönem Karına veya Zararına Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|

04.11.2022 tarihinde KAP'da yayınlanmış finansal rapor bildiriminde; Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)" başlığı altında  yer alan  kalemlerde sınıflandırma farklarından dolayı yer değişiklikleri yapılmıştır.  İlgili kalemlere ilişkin düzeltmeler yapılarak finansal raporlar tekrar  yayınlanmakta olup söz konusu düzeltmelerin ilgili döneme ilişkin net  dönem karı üzerinde herhangi bir etkisi bulunmamaktadır. 

Kredi Hesaplama