FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Murat San
361997
TRY
4,88
Rabi Hazan
346393
TRY
4,66
Harri Yaffe
263881
TRY
3,55
Ecmel Öztüre
160023
TRY
2,15
Jak Eskinazi
155607
TRY
2,10
İzak Eskinazi
155607
TRY
2,10
Diğer
5981492
TRY
80,56
TOPLAM
7425000
TRY
100,00

Kredi Hesaplama