FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_LawsuitAgainstCompanyOrDevelopmentsInTheLawsuitAgainstCompanyAbstract|
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.07.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DateOfLawsuit|
Dava Açılma Tarihi
19.07.2022
oda_NotificationDateOfLawsuitToCompany|
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
26.07.2022
oda_SubjectOfLawsuit|
Davanın Konusu
28.04.2022 tarihli Genel Kurul Toplantısında alınan 4,5,6,7,8,9 ve 12 sayılı kararların iptal istemi
oda_CounterpartiesOfLawsuit|
Karşı Taraf(lar)
Mehmet Okan Yazıcı
oda_LawsuitAmount|
Davanın Tutarı
-
oda_RatioOfLawsuitAmountToTotalAssetsDisclosedInLatestFinancialStatementsOfEntity|
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
oda_RelavantCourtAndFileNumber|
İlgili Mahkeme ve Dosya No
İstanbul Anadolu 5. Asliye Ticaret Mahkemesi (Dosya numarası:2022/543)
oda_TrialDate|
Davanın Duruşma Tarihi
09.11.2022
oda_Decision|
Alınan Karar
Dosyanın bilirkişilerce incelenmesine ve bir sonraki duruşmanın 15.02.2023 tarihinde saat 10:25 te gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
oda_NextTrialDate|
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
15.02.2023
oda_AmountOfProvisionInFinancialStatementsIfAny|
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
oda_EffectToOperationsOfCompany|
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından 28 Temmuz 2022 tarihli KAP açıklaması ile duyurulan davada ilk duruşma 9 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşmiş olup, duruşmada dosyanın bilirkişilerce incelenmesine ve bir sonraki duruşmanın 15 Şubat 2023 tarihinde saat 10:25'te gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Kredi Hesaplama