FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz, iştiraki OSWE Real Estate GMBH (Oswe) ile konsolide hazırlanan 30.09.2022 Tarihli Gelir Tablosu' na göre ilgili dönemdeki faaliyetlerinden 206.697.845 TL brüt kar elde etmiştir. Ancak önceki dönemde kendi iştiraki Oswe' den almış olduğu borçtan kalan yaklaşık 100.000.000 EUR tutarındaki borç için işbu dönem sonunda 400.000.000 TL' na yakın bir kur farkı gideri hesaplanmış ve bu giderin etkisiyle 376.589.485 TL "Dönem Net Zararı" gerçekleşmiştir.

 

Şirketimiz, Oswe' den temin ettiği göreceli olarak daha avantajlı bu kaynakla hem tüm banka borçlarını kapatmış hem de yeni yatırımları için uygun finansman imkanına kavuşmuştur.

 

Dolayısıyla faaliyetlerinden kar elde etmesine rağmen Şirketimizin gelir tablosunda Net Dönem Zararının 376.589.485 TL olmasının asıl nedeni kendi iştirakine olan borcundan kaynaklanan kur değerlemelerinin olumsuz etkisidir. Şirketimiz ve iştirakleri dönem içinde yürütmekte oldukları faaliyetlerden hiç zarar etmemiş bilakis kar etmiştir. Ancak bahsi geçen kur zararı şirketimizin mali tablolarını olumsuz etkilemiştir.

 

Yatırımcılarımızın bilgi ve dikkatine sunarız.

 

                

Saygılarımızla…

Kredi Hesaplama