FİNANS

Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_RepresentationLetterForOperatingReviewReportConsolidatedAbstract|
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
--
oda_BoardDecisionDateAndNumberForApprovalOfOperatingReviewReportAbstract|
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
oda_BoardDecisionDate|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2022
oda_BoardDecisionNumber|
Karar Sayısı
2022/19
oda_RepresentationLetterPreparedAccordingToRelatedCMBCommuniqueAbstract|
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
oda_ExplanationTextBlock|

FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN

KARAR TARİHİ    : 26.10.2022 

KARAR SAYISI    : 2022/19

Yapılan görüşmeler neticesinde, 01.01.2022 – 30.09.2022 tarihleri arasındaki dokuz aylık döneme ait Ara Dönem Faaliyet Raporu'nun uygun olduğu, aşağıda imzası bulunan üyeler tarafından oybirliği ile onaylanarak karara bağlanmıştır.

  

İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

  

Saygılarımızla,

  

                  

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş.

Kredi Hesaplama