FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ForwardLookingEvaluationsAbstract|
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimizin 09.11.2022 tarihli Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde; 01.01.2021 - 30.09.2022 hesap dönemine ilişkin ara dönem finansal tabloları 09.11.2022 tarihinde kamuya açıklanmış olup, 2022 yılı 3.çeyrek sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgileri ve 2022 yılı beklentilerimizi içeren Yatırımcı Sunumu şirketimiz internet sitesinde (www.unluco.com) yatırımcılarımızın bilgisine sunulmaktadır.

Kredi Hesaplama