FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz 21.06.2022 tarihli KAP yayınında da kamuoyuna duyurduğu üzere Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne ruhsat başvurusunda bulunmuş ve tarafımıza 40.000 hektarlık alanı rezerve ettirmişti.

  

Yapılan manyetik gravite ve jeofizik ön değerlendirme raporu tarafımıza ulaşmıştır.

  

Mersin Karaman bölgesinde bulunan ruhsatların ön etüt çalışması tamamlanmış; elde edilen veriler ve gözlemler sonucunda ruhsat alanında "boksit" zuhurlarının varlığı ve  "kömür" oluşumuna uygun jeolojik formasyonlara sahip olduğu gözlenmiştir. Yapılan jeoloji çalışması ile "altın" kapanımları, kıymetli metal ( polimetal ) oluşum kayaçları gözlemlenmiş, bu konuda detay çalışmaların başlatılması önerilmektedir.

  

Detaylı jeoloji, jeofizik ve sondaj çalışmaları ile rezerv belirlenmesi için çalışmalar başlatılacaktır.

  

İlgili rapor ektedir.

  

Kamuoyuna duyurulur. 

Kredi Hesaplama