FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Sayın Yatırımcılarımız,

Şirketimiz Konfrut Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin pay piyasasında son dönemde yaşanan fiyat hareketlerine ilişkin yatırımcılarımızdan gelen e-postalar üzerine açıklama yapılması gerekliliği oluşmuştur.

Şirketimizin 8 Kasım 2022 tarihinde yayınlanan 01.01.2022 – 30.09.2022 dönemine ilişkin konsolide finansal raporlarından da görüleceği üzere Şirketimiz 2022 yılı ilk dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre önemli seviyede büyüme sağlamış ve bu dönemde net satışlarını %215, net dönem kârını ise %439 artırmıştır. Bu büyümede, Şirketimizin %100 oranında iştiraki Konfrut AG Tarım A.Ş.'nin tarım sektörüne odaklanarak tarımın her alanında uçtan uca dijital bir tedarik zinciri oluşturması hedefiyle çalışması etkili olmuştur. Güçlü finansal yapıya sahip olan Şirketimiz faaliyetlerine büyümeye odaklanarak devam etmektedir. Şirketimizin paylarının fiyatı Borsa İstanbul ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetiminde tamamen piyasa koşullarında oluşmakta olup yatırımcılarımızın yatırım kararlarını etkileyebilecek tüm gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden paylaşılmaktadır. Mevcut durumda Şirketimizin paylarının değerini, fiyatını veya yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek henüz kamuya açıklanmamış bilgi, olay ve gelişme bulunmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Kredi Hesaplama