FİNANS

Özet Bilgi
Birincil Piyasa Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Evet
İlgili Şirketler
AKGRT
İlgili Şirket Ünvanı
AKSİGORTA A.Ş.
Düzeltme Nedeni
Kullanılmayan rüçhan hakkı tutarı bilgisi düzeltilmiştir.
Birincil Piyasa Duyurusu_Kalan Paylar
Mevcut Sermaye (TL)
612.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL)
1.612.000.000
Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL)
1.000.000.000
Pay Grup Bilgileri
Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL)
AKGRT, TRAAKGRT91O5
1.720.712,311
Aracılık Yapan Aracı Kuruluş Adı
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Birincil Piyasa Başlangıç Tarihi
15.11.2022
Birincil Piyasa Bitiş Tarihi
16.11.2022
Satılacak Payların Satış Fiyatı
Beheri 0,01 TL nominal değerli 100 adet paya denk gelen 1 lotun nominal değeri 1 TL olup, 1 lot nominal değerin altında olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.
Satılacak Payların Niteliği
Kaydi Pay
Başvuru Şekli
Paylardan almak isteyen tasarruf sahiplerinin Borsa üyelerine başvuruda bulunmaları gereklidir.
Payların Teslim Şekli
Payların yatırımcılara teslimi Borsa İstanbul düzenlemeleri çerçevesinde yapılacaktır. Kalan payların halka arzında pay alan ortakların söz konusu payları Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde hak sahipleri bazında kayden izlenecektir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1
ENG-AKGRT.pdf
EK: 2
TR-AKGRT.pdf

Kredi Hesaplama