FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Yönetim Kurulumuzun 21/03/2022 tarih- 15 no'lu ve 21/03/2022 tarih-16 no'lu  kararları doğrultusunda halen Şirketimiz bünyesinde yapılmakta olan 2.el araç alım/satım işini C2C platforma taşımak amacıyla %100 Escar A.Ş. bağlı ortaklığı olarak, 20 milyon TL sermayeyle bir şirket kurulmasına, Şirketin ticari ünvanının  ‘Varmı Arttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş.' olmasına ve  Şirketimiz bünyesinde Varmıarttıran adlı internet sitesinde yürütülen iş segmentinin, yaptırılan 2 ayrı değerleme raporunda hesaplanan 10.233.052 TL ortalama bedel üzerinden yeni kurulan bağlı ortaklığımıza nakden satılmasına  karar verilmişti. 

Şirketimiz internet sitesinde yürütülen ikinci el araç satışı iş segmentinin bağlı ortaklığımıza satış işlemi bu gün itibariyle gerçekleştirilmiş olup yarından itibaren sözkonusu dijital ikinci el araç satış faaliyetleri sadece yeni kurulan bağlı ortaklığımız Varmı Arttıran Dijital Platform Teknolojileri A.Ş. tarafından yürütülecektir.

Nihai kullanıcıya yönelik, web tabanlı açık arttırma yöntemiyle satış kanallarını geliştireceğimiz, teknolojik altyapısı kuvvetli ve efektif bir fiyatlandırma yapmayı hedeflediğimiz bu yatırımla,  2.el araç alım-satım işini yeni bir modellemeyle büyüterek, bu iş kolunda pazara değer katacağımıza ve pazarda teknolojik standartlarımızla etkin olacağımıza inanıyoruz. 

Kredi Hesaplama