FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.10.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
27.10.2022 tarihinde şirket hissedarlarımızdan Fatih Erdoğan'ın  33.330.000 TL, Abdulkerim Fırat 33.330.000 TL  ve Mehmet Erdoğan'ın 33.330.000 TL olmak üzere  yerli/yabancı kurumsal yatırımcılara pay satışına ilişkin yaptığımız KAP duyurusu doğrultusunda, toplam 99.990.000 TL nominal değerli payların Azimut Portföy Co. Şirketine satışı gerçekleşmiş, bu satışa ilişkin 533.890.515,60 TL tutar, sermaye avansı olarak hissedarlarımız tarafından şirketimiz hesaplarına yatırılmıştır.
Önümüzdeki dönemde şirketimizce verilmiş taahhütler ve yasal mevzuat çerçevesinde işbu tutarın tahsisli sermaye artırımı suretiyle sermayeye dönüştürülmesi planlanmaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

Kredi Hesaplama