FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_SubmissionOfFinancialStatementsToAnyAuthoritiesAbstract|
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_PeriodCoveredInFinancialStatement|
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2022-30.09.2022
oda_GovernmentAuthorityToWhichFinancialStatementWasSubmitted|
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Zincirlikuyu Vergi Dairesi
oda_SubmissionReason|
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2022-3. Dönem Geçici Vergi Beyannamesi
oda_SubmissionDateOfFinancialStatement|
Mali Tablonun Verilme Tarihi
15/11/2022
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_AdditionalExplanationTextBlock|


01.01.2022-30.09.2022  Dönemi 3. dönem geçici vergi beyanname ekinde Zincirlikuyu  Vergi Dairesine verilen  Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış olan Gelir Tablosu PDF olarak ekte sunulmuştur. Söz konusu gelir tablosu Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre düzenlenmemiştir.


Kamuoyuna  saygılarımızla duyurulur.


Kredi Hesaplama