FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|
Yönetim Kurulu Komiteleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin 17.11.2022 tarih 1117 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı'nda; 

  

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince;

  

- Denetimden Sorumlu Komite üyeleri olarak Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Halil Bülent Çorapçı ve Ersin Taranoğlu'nun görevlendirilerek, Halil Bülent Çorapçı'nın Komite Başkanı olarak seçilmesine,

  

- Kurumsal Yönetim Komitesi olarak Ersin Taranoğlu'nun Başkan, Hüseyin Ferit Volkan ve Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Müdürü Mahmut Nadir Günak'ın üye olarak seçilmesine,

  

- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin ayrıca oluşturulmamasına, bu komitelerin görevlerinin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

  

- Riskin Erken Saptanması Komitesi olarak Halil Bülent Çorapçı'nın Başkan, Zekeriya Serhan Altınordu'nun üye olarak seçilmesine

  

toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.


  

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama