FİNANS

Özet Bilgi
DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler
ALBRK, BASGZ, DZGYO, HLGYO, OSTIM, PEKGY, SRVGY, TURSG, YEOTK
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu
Sıra No
Satışa Konu Pay Unvanı
Grubu
Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı
Nominal Tutar (TL)*
TAS İşlemi **
Satış Kısıtı **
Pay Satış Bilgi Formu ***
ALBRK
1
ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.
E
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK
177.606,000
BASGZ
2
BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
E
BEKTAŞ ÜŞÜMÜŞ
1.179,000
DZGYO
3
DENİZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
E
TEVFİK NUSRET PAMUKÇU
600.000,000
HLGYO
4
HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
E
FEHMİ HACIHALİLOĞLU
0,825
OSTIM
5
OSTİM ENDÜSTRİYEL YATIRIMLAR VE İŞLETME A.Ş.
E
HAMİT YİĞİT
25.089,750
PEKGY
6
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
E
DENİZ YAĞIZ KARLIDAĞ
100.000,000
SRVGY
7
SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
E
FEHMİ HACIHALİLOĞLU
270,000
TURSG
8
TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.
E
TEVFİK NUSRET PAMUKÇU
3.000,000
YEOTK
9
YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.
E
FEHMİ HACIHALİLOĞLU
16,148
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır.
(**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır.
(***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.

Kredi Hesaplama