FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|
Özel Durum Açıklaması (Genel)
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimizin yürürlükteki Pay Geri Alım Programı hakkında son dönemde gelen soruların artması nedeniyle yatırımcılarımızın bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur.


Şirketimizin 2 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilen 2020 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul toplantısında 2 yıl süreli bir Pay Geri Alım Programı onaylanmış olup söz konusu program halen yürürlüktedir. İlgili geri alım programında da ifade edildiği üzere, Pay Geri Alım Programı'nın Genel Kurulca onaylanması Yönetim Kurulu'na verilen bir yetki niteliğinde olup, programın onaylanması program kapsamında tanınan yetkinin tamamının kullanılacağına dair bir taahhüt değildir.


Pay geri alımlarını düzenleyen II-22.1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği'nin "Geri Alım Programı'nın Unsurları" başlıklı 8'inci maddesinde yer alan, geri alıma konu paylar için belirli bir göstergeye endekslenerek oransal veya sabit olarak alt ve üst fiyat limiti belirlenmesine ilişkin düzenleme dikkate alınarak, pay geri alım işlemlerine dair üst fiyat pay defter değerinin %20 fazlası olarak belirlenmiştir. İlgili belirleme yapılırken söz konusu dönemde hisse fiyatının defter değerine yakın seviyelerde işlem görmesi göz önünde bulundurulmuştur.


Bu kapsamda, her finansal tablo açıklamamızın akabinde azami pay alım fiyatı ilgili düzenleme doğrultusunda yeniden hesaplanıp kamuoyuna açıklanmakta olup, söz konusu açıklama her çeyrek yapılan rutin bir açıklamadır. 7 Kasım 2022 tarihinde Şirketimizin 2022 yılının ilk 9 aylık finansal sonuçlarının kamuya açıklanması akabinde de, yürürlükteki Pay Geri Alım Programı çerçevesinde azami pay geri alım fiyatı yeniden hesaplanarak 10,3965 TL olarak kamuya açıklanmıştır. 


Payları borsada işlem gören halka açık anonim ortaklıkların hisse fiyat performansı, şirketin ve şirketin içinde bulunduğu sektörün durumu, şirketin finansal verileri ve kendine özgü koşulları, genel makroekonomik koşullar ve söz konusu paylara yönelik arz-talebe göre serbest piyasa koşullarında belirlenmektedir. Bu çerçevede, Şirketimizin her çeyrek açıkladığı azami pay geri alım fiyatının Şirketimizin hisse fiyatına yönelik belirlediği hedef bir fiyat olarak değerlendirilmemesi gerekmektedir.


Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.