FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ChangeInArticlesOfAssociationAbstract|
Esas Sözleşme Tadili
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.11.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz tarafından, Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesinin  (Şirketin Ünvanı), 4. Maddesinin (Şirketin Merkezi), 5. Maddesinin (Şirketin Müddeti),  6. Maddesinin (Sermaye ve Hisse Payları), 7. Maddesini (Payların İhracı), 8. Maddesinin (Payların Bölünmezliği), 9. Maddesinin (Payların Devri), 10. Maddesinin (Sermayenin  Arttırılması veya Azaltılması), 11. Maddesinin (Yönetim Kurulu), 12. Maddesinin (Yönetim Kurulu Üyelerinin Görevi ve Süresi), 13. Maddesinin (Yönetim Kurulu Üyeliğinin Boşalması), 14. Maddesinin (Yönetim Kurulu Başkanı ve Başkan Yardımcısı), 15. Maddesinin (Yönetim Kurulu Toplantıları), 16. Maddesinin (Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri), 17. Maddesinin (Yönetim Kurulunun Yönetim Yetkisini Devri), 18. Maddesinin, 19. Maddesinin, 20. Maddesinin (Üyelere Verilecek Ücret), 21. Maddesinin (Üst Yönetim), 22. Maddesinin (Genel Müdürün Görev ve Yetkileri), 23. Maddesinin (Denetçinin Seçilmesi), 24. Maddesinin (Denetçinin Görevleri), 25. Maddesinin (Genel Kurul Toplantıları), 26. Maddesinin (Toplantı Yeri), 27. Maddesinin (Toplantının Haber Verilmesi), 28. Maddesinin  (Toplantı Nisabı), 29. Maddesinin (Oy Hakkı), 30. Maddesinin (Temsil Hakkı), 31. Maddesinin, 32. Maddesinin, 33. Maddesinin, 34. Maddesinin (Genel Kurul Toplantılarında Karar Nisabı), 35. Maddesinin, 36. Maddesinin (Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım), 37. Maddesinin (Şirket Hesapları ve Karın Tevzii Yılı), 38. Maddesinin (Karın Taksimi), 39. Maddesinin (İhtiyat Akçesi), 40. Maddesinin (Temettünün Hissedarlara Tevzii), 41. Maddesinin (Şirketin Fesih ve Tasfiyesi), 42. Maddesinin (Şirkete Ait İlanlar), 43. Maddesinin (Limited Şirketin Bütün Aktif ve Pasifi ile Devri), 44. Maddesinin (Bakanlığa Gönderilecek Mukavele) ve 45. Maddesinin (Kanuni Hükümler) ekteki şekilde tadil edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün temin edilmesi amacıyla 18.11.2022 tarihinde başvuruda bulunulmuştur.

Kamuoyunun bilgisine sunarız. 

Kredi Hesaplama