FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_ReportAboutTheUseOfTheFundObtainedOrWillBeObtainedFromCapitalIncreaseAbstract|
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

    Şirketimizin 675.000.000-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde çıkarılmış sermayesinin 135.000.000-TL'den  163.780.000-TL'ye tamamı nakden karşılanmak suretiyle artırılması ve artırılan 33.780.000-TL tutarındaki payların mevcut  ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle 08 Haziran 2022 tarihlerinde halka arz edilmesi sonucunda  elde edilen halka arz gelirinin kullanımına ilişkin 30 Eylül 2022 tarihi itibarıyla raporumuz ekte  verilmektedir.

Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Kredi Hesaplama