FİNANS

Özet Bilgi
Borçlanma aracı ihracı için yetki verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi
22.11.2022
İhraç Tavanı Tutarı
590.000.000
Para Birimi
TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt İçi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin borçlanma yapısını çeşitlendirmek amacıyla, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı çerçevesinde Türk Lirası cinsinden 590.000.000 TL ( beşyüzdoksanmilyontürklirası) tutara kadar bir veya birden fazla defada ve yurt içinde halka arz edilmeksizin tahsisli satış veya nitelikli yatırımcılara satış şeklinde borçlanma aracı ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının vadesinin 36 ayı aşmayacak şekilde belirlenmesine, borçlanma araçlarının piyasa koşullarına bağlı olarak iskontolu ve/veya kupon ödemeli olarak ihraç edilmesine, borçlanma araçlarının faiz oranlarının değişken ve/veya sabit faizli olarak belirlenmesine,yukarıdaki belirtilen esaslar çerçevesinde Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ,Borsa İstanbul A.Ş. Merkezi Kayıt Kuruluşu, Takasbank ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair işlemlerin yapılması, gerekli tüm izinlerin alınması ve tamamlanması hususları ve düzenlenecek olan sözleşmeler ile her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi ve ihraç için yapılacak her türlü iş ve işlemleri yürütmek için, Şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar vermiştir.

Kredi Hesaplama