FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_UnusualPriceAndVolumeMovementsAbstract|
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.09.2022
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

Borsa  İstanbul  A.Ş.'nin 23.11.2022 tarihli ve  E-18454353-100.06-12747  sayılı  yazısı  ile şirketimiz  hisseleri  üzerinde  gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı  hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir. 

Şirketimiz Çimentaş İzmir Çimento Fabrikası Türk  A.Ş. tarafından kamuya açıklanmamış  özel  bir durum  bulunmamaktadır.      

Saygılarımızla.

Kredi Hesaplama