FİNANS

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_DisposalOfBuyBackSharesAbstract|
Geri Alınan Payların Elden Çıkarılması
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_CompanySubjectToBuyBack|
İşleme Konu Ortaklık
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.
oda_CompanyPerformsTheBuyBack|
İşlemi Gerçekleştiren Ortaklık
Qua Granite Hayal Yapı ve Ürünleri San. Tic. A.Ş.
oda_DateOfBuyBackProgram|
İlgili Geri Alım Programının Tarihi
-
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|
Şirketimiz portföyünde bulunan, geri alınmış Şirket paylarından 4.000.000 TL nominal tutarlı paylar, 23/11/2022 tarihinde 56,55 TL fiyat'dan Borsa İstanbul A.Ş. nezdinde bir yatırım fonuna, özel emir yöntemiyle satılmıştır. Bu işlemle birlikte, şirketimiz nezdinde geri alınan Şirket payı kalmamıştır.Geri Alınan Payların Satışı Tablosu
İşleme Konu Pay Kodu
İşlem Tarihi
İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL)
İşleme Konu Payların Sermayeye Oranı (%)
İşlem Fiyatı (TL/Adet)
Kalan Payların Sermaye Oranı (%)
Gerçekleşen Kazanç/Kayıp Tutarı (TL)
Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
QUAGR
23/11/2022
4.000.000
% 1,667
56,55
% 0
176.035.311
yoktur

Kredi Hesaplama