FİNANS

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı
Sermayedeki Payı
Para Birimi
Sermayedeki Payı (%)
Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş
1.728.068,289
TRY
1,33
Mahmut Nedim Koç
1.368.716,537
TRY
1,05
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı
Şirketin Faaliyet Konusu
Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi
Şirketin Sermayedeki Payı
Para Birimi
Şirketin Sermayedeki Payı (%)
Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş
YATIRIM HOLDİNG FAALİYETLERİ
30000000
7.570.235,90
TRY
25,23
İştirak
DAGİ RETAIL GMBH
İNTERNET ÜZERİNDEN PERAKENDE SATIŞ
25000
25000
EUR
100
Bağlı Ortaklık

Kredi Hesaplama